WELCOME TO DGF INTER Co.,Ltd.

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...สู่ครอบครัวดีจีเอฟ

ระบบสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จ ด้วยแผนการตลาดและการจ่ายผลตอบแทนที่ง่ายทำได้จริง

รายได้จากการขายปลีก 20-25%

โบนัสจับคู่ 30 คู่/วัน/รอบ

แมชชิ่งโบนัส ( Matching Bonus )

ค่าบริหาร I-Stock Kid ( 5-10% )

ตำแหน่งเกียรติยศ(เงินเดือนค่าบริหาร)

ALL PRODUCT

ดูรายละเอียดสินค้าดีจีเอฟได้ที่นี่ค่ะ